Mijn groen[er] doen (en laten) in 2018 [4]

mening gevraagd, poll, enquete, onderzoek

Dan wel: wat vind JIJ van mijn verdienmodel?!

Gekkigheid dus, die afbeelding hierboven. Want in deze post vraag ik nadrukkelijk wèl om jouw mening. Schreef ik in mijn vorige post over mijn activiteiten naar meer “huishoudelijk” circulair gedrag (vooral over ruilen, doorgeven, en delen van overvloedig bezit enzo), dit keer wil ik stilstaan bij mijn (beoogde) zakelijk circulair handelen. Dito onderdeel van mijn voornemen dit jaar mijn ecologische voetafdruk te verkleinen, en hiertoe geïnspireerd op die eerste zogenaamde Green Capital Challenge die Nijmegen in het kader van haar titel Groene Hoofdstad van Europa 2018 heeft geformuleerd.

Dus.. wat vind JIJ daar nu van: waardebepaling achteraf en hybride bankieren? Ofwel: doe jij mee aan mijn onderzoekje naar de ideeën over en waardering van deze verdienmodellen? Je zou mij er fijn mee helpen (en wie weet, werkt het ook voor jou)!

Over WBA en hybride bankieren

Weliswaar wordt circulair ondernemen vooral in verband gebracht met innovatieve productieprocessen gericht op maximaal gebruik van grondstoffen, maar zoals ik in eerdere posts al betoogde: het gaat óók om uitwisseling en verbinding, en om nieuwe vormen van samenwerking en waardecreatie: meervoudige waardecreatie (transacties creëren niet alleen economische maar ook sociale en ecologische waarde), gedeelde waardecreatie (bronnen en resultaten worden gedeeld) en collectieve waardecreatie (activiteiten worden gezamenlijk bedacht en uitgevoerd).

Geïnspireerd door initiatieven zoals DurfteVragen, denkers zoals hoogleraar Duurzaam Ondernemen Jan Jonker (zie bijvóórbeeld https://www.nieuwebusinessmodellen.nl/), en – heel direct – mijn deelname aan de pilot Het Geld van de Toekomst in voorjaar 2015 (zie mijn eigen schrijven hierover, en/of dit working paper van Jan Jonker en consorten), geef ik hier in mijn zakelijke dienstverlening op verschillende manieren invulling aan. In plaats van enkel diensten te leveren voor wat ik die waard vind, hoop ik tot uitwisseling te komen, waarbij het aandeel van de opdrachtgever bovendien iets anders kán behelzen dan even wat “flappen tappen” – zoals in traditionele business modellen. In concreto vertaalt zich dat, waar type opdracht én opdrachtgever dat toelaten, in de mogelijkheid tot hybride vergoeding en/of Waardebepaling Achteraf (WBA) (zie ook hier).

Ter korte toelichting: bij WBA ligt de verantwoordelijkheid voor de waardering van mijn levering niet meer puur bij mij, maar ook bij de ontvanger. In plaats van jou vooraf míjn waardering van mijn dienst mee te delen (take it or leave it!), bepaal jij – met hulp van wat suggesties mijnerzijds – naderhand wat jij die dienst daadwerkelijk waard vond. Aldus komen we gezamenlijk tot waardecreatie. Die waarde kan bovendien een hybride vorm aannemen: naast in geld is zij eventueel ook in sociaal kapitaal, tijd, kennis of kunde uit te drukken – in wederdiensten dus. Of in (door mij gewenste en mogelijk bij ontvanger al voorhanden zijnde) materialen. Zie hier mijn materiële en immateriële wensen. Beide vormen van vergoeding beogen waardeverlies tegen te gaan juist een méérwaarde te creëren. Ik word gestimuleerd de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren. Opdrachtgevers benutten hun capaciteiten méér dan bij dat puur flappen tappen in ruil voor een dienstverlening. En producten die zij zelf wellicht laten verstoffen worden door mij aan een langer leven geholpen. Had ik je al verteld dat ik dit bericht type op een tweedehands laptop die ik met een redactieklus verdiende? (Ja, had ik, in een vorige post.)

Kortom, meer samenwerking (sámen wérken) en wederkerigheid, benutting van on(der)benut potentieel, levenscyclusverlenging van producten – linksom of rechtsom probeer ik circulariteit in mijn manier van zaken doen te integreren en stimuleren. Maar ik blijf bewust (nog) een beetje op de oppervlakte, omdat ik hoop dat jij me met jouw ongestuurde mening wat meer inzicht kan en wil geven in de kansen en risico’s die deze manier van doen herbergt. Oók – misschien wel júist – als dit dus nog (tamelijk) onbekend terrein voor jou is!

Jouw mening gevraagd, dus!

Aldus “circulair zaken doen” beoogt deuren te openen maar is niet per se gemákkelijk. Hoe aardig het idee, zo uitdagend soms realisering ervan. Ook daar wil ik nu nog niet al te veel over uitweiden. Want afgezien van de ervaringen die ikzelf in de afgelopen jaren met deze werkwijze optekende, ben ik dus bezig met een klein onderzoekje naar wat jij nu eigenlijk denkt over beide verdienmodellen. Afgelopen week postte ik daartoe al een serietje meningsvragen op mijn zakelijke FB pagina, hieronder formuleer ik nog eens een setje vragen – met dezelfde strekking, alleen net iets anders opgesteld. Ik wil je vragen om jouw oprechte mening – óók als je die FB polls al had ingevuld, óók als je eerder nog nooit van WBA of hybride bankieren had gehoord. Je zou me daar fijn mee helpen! Wil je nog iets ánders kwijt over dit onderwerp, laat je dan een reactie onderaan deze post achter? En als jij, als zzp’er, zelf ook al op vergelijkbare manier opereert, of dit serieus overweegt, wil je dan misschien ook in een reactie onderaan jouw naam en contactgegevens achterlaten? Kunnen we wellicht eens samen hierover doorpraten, en van elkaar(’s ervaringen) leren!

Ga ik in mijn (of in ieder geval “een”) volgende post nog wat diepgaander in op mijn beweegredenen om aldus mijn diensten aan te bieden, op die uitdagingen die dat zoal behelst (voor mij én opdrachtgever), en, vanzelfsprekend, op de uitkomsten van deze steekproef. Spannend!

Hopelijk ben je van de partij, nu en de volgende keer weer. Voor nu: met afwachtende groet!
Marisha

PS Dit is de eerste keer dat ik gebruik maak van de poll-optie in WordPress. Ik hoop uiteraard van niet, maar mócht je onhandig- of merkwaardigheden tegenkomen, laat je me dat dan ook even weten?

Aldus: vier vraagjes over vergoeden!

Voilà – met mijn dank!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s