Met slecht schrijfwerk haal je de media niet, en haal je geen nieuwe klanten, donoren of subsidies binnen. Spel- en taalfouten doen afbreuk aan je geloofwaardigheid, zelfs al is je boodschap nog zo waardevol.

… Terwijl het zo gemakkelijk is om met een foutloze tekst naar buiten te treden! Schakel mij in, dan zet ik in jouw tekst de puntjes op de i. Kom je niet verder dan een ruwe opzet, of heb je überhaupt nog geen tekst liggen waarmee je naar buiten wilt (of durft te) treden? Ook dan kan ik je helpen – met advies en begeleiding, herschrijven of compleet nieuw schrijven van jouw teksten!

(Overigens schrijf ik zelf, bij gelegenheid, ook graag een eindje weg. In mijn blog op deze website bijvoorbeeld en dan over mijn eigen ervaringen als zzp’er of over mijn zoektocht naar een “leven over een andere boeg” – onder de noemer in uitvoering. Of hoe ik zelf probeer wat “groener te doen en te laten” – met daarbij de hoop jou ook met mijn huis-tuin-en-keuken tips daartoe te inspireren. En buiten mijn blog schrijf ik zo nu en dan ook voor tijdschriften of andere websites. Zie onder aan deze pagina voor wat voorbeelden van mijn tekst-en-taal-werk, op eigen of andermans conto.)

Ofwel, Yabal Works is er voor:

Tekstcorrectie

Je hebt al een tekst, en vindt die eigenlijk helemaal prima zo. Alleen twijfel je zo her en der aan jouw spelling en grammatica, en of je die komma nu wel juist gezet hebt. Misschien heb jij geen neus (of oog) voor die netelige taalkwesties, of gewoonweg geen tijd of zin om je daarmee bezig te houden. Ander werk te doen – jouw missie najagen! Evengoed: eeuwig zónde van jouw boodschap als taalfouten de aandacht afleiden! Dus laat mij voor jou de puntjes op de i zetten.

Wat ik doe: ik controleer jouw tekst op spelling en grammatica, interpunctie en consistentie (bijvoorbeeld u/jij, en spelling van namen). Bij academische teksten let ik op Britse versus Amerikaanse spelling en interpunctie. Zorg ik voor de juiste wijze van refereren aan bronnen, in de tekst zelf en in de literatuurlijst, en volgens Chicago, APA of Harvard regels. En houd ik ook rekening met de huisregels van de uitgever. Bij tekstcorrectie laat ik dus nadrukkelijk jouw tekst in tact – ik verbeter niet de stijl en pas de structuur en inhoud van jouw tekst niet aan.

Tekstredactie en herschrijven

Heb je al wel een volledige tekst maar brengt die net niet jouw boodschap over zoals je zou willen? Twijfel je of jouw tekst wel to the point genoeg is, en of de lezer niet afhaakt? Maar staar je jezelf na dertig keer herschrijven blind op je eigen tekst? Zit jij te dicht op je eigen tekst om die nog helder te kunnen bekijken, laat mij dan, als frisse buitenstaander, jouw tekst redigeren en waar nodig herschrijven.

Wat ik doe: naast tekstcorrectie let ik op de zinsconstructie en algehele tekstopbouw. Indien gewenst pas ik de stijl en tone of voice aan aan die van de doelgroep, en zet ik onnodige vakjargon om in gewone mensentaal. Ik pik overbodige herhalingen eruit, duid aan waar de tekst onduidelijk is of onlogisch is opgebouwd, en breng eventueel (meer) structuur aan met witregels, alinea’s en tussenkopjes.

Tekstschrijven – voor of met jou

Weet je in je hoofd (best) heel goed wat je wilt, maar krijg je maar niet de juiste woorden op papier? Blijf je in cirkeltjes draaien en heb je al tig verschillende versies de (digitale) prullenbak in gebonjourd? Frustreer je zelf niet langer maar laat je begeleiden door Yabal Works – of besteed het gehele schrijven uit aan Yabal Works. Zodat jij je weer meer, of zelfs volledig, op jouw feitelijke droom kan richten.

Wat ik doe: Ik noem het dus tekst schrijven. Maar sommige teksten die ik geschreven heb zouden ook onder de noemer copywriting geschaard kunnen worden. Het verschil tussen beide activiteiten is niet helder en geregeld punt van discussie. Copywriters worden nog wel eens gepresenteerd als on-trend, speels, origineel en pakkend, terwijl tekstschrijvers afgeschilderd worden als droge taalfanaten die zich bovenal mierenneukerig bezig houden met de meer technische kant van taal – spelling en grammatica dus – en minder met de inhoud zelf. Onzinnige discussie, wat mij betreft. Hooguit houdt een copywriter zich vooral bezig met (kortere) commerciële teksten, terwijl een tekstschrijver vaker ook wat langere en niet-persé-wervende teksten onder handen heeft. Maar bij beiden draait het erom een goede tekst neer te zetten – een tekst die de doelgroep aanspreekt, aansluit op het gebruikte medium, en helder is in haar boodschap. Aan jou om te bedenken of jij mij voor verwoording van jouw specifieke boodschap wilt inschakelen, of je die nu on- of offline naar buiten wilt brengen en of die nu commercieel van aard is of niet!

 

En als je toch echt zélf jouw boodschap wilt schrijven, kan ik je helpen met concrete en inhoudelijke feedback op jouw ruwe teksten, en meer algemene (maar medium-specifieke) tips om het schrijven te vergemakkelijken.

Voorbeelden van tekst-en-taal-werk door Yabal Works:

 • Taalcorrectie en technische eindredactie van wetenschappelijke edited volumes, artikelen voor academic journals en scripties voor verschillende universiteiten; zie voor (aankomend) academici
 • Bijdrage aan nummer 16 van Permacultuur Magazine, verschenen op 21-09-2019 (lees hier het volledige artikel)
 • Technische eindredactie van de Speciale Editie van tijdschrift Derde Wereld (september 2019; korte tijd later ook integraal online verschenen)
 • Facebookbeheer voor uiteenlopende organisaties en campagnes, onder meer voor Operatie Steenbreek Nijmegen (via de FB pagina van De Bastei), schapenbegrazingsbedrijf Bos en Schaap, en hoveniersbedrijf De Overhaag
 • Mijn eigen (semi)wetenschappelijke publicaties
 • Schrijven en redigeren van webteksten en blogposts voor ontwerpbureau Mudware
 • Schrijven van webteksten en digitale nieuwsbrief voor Veenendaal 4 Fair
 • Eindredactie van webteksten voor verschillende consultants, o.a. voor Retailspecialisten
 • Jarenlang schrijf- en (eind)redactioneel werk van El Puente, voormalig kwartaalblad van de Stedenband Nijmegen-Masaya
 • Jarenlang een column in Filippijns/Nederlands maandblad Munting Nayon
 • Schrijfwerk en eindredactie van de ProefDruk, tijdschrift door en voor promovendi van de Radboud Universiteit in Nijmegen